Манастирот Свети Димитрија

Манастирот Свети Димитрија е сместен на околу два километра јужно од градот. Тој бил изграден во 14 век и затрупан во времето на османлиското владеење. Манастирот, посветен на Пресвета Богородица, бил затрупан 469 години, а неговиот денешен изглед датира од 1855 година. При раскопувањето на манастирот откриен е споменик на камена плоча кој датира од 14 век. Според архитектурата, се смета дека манастирот потекнува од српскиот период. Црквата е еднокорабна со тристрана апсида однадвор и нартекс од западната страна каде што се издигнува кула со камбанарија. По падините на висорамнината, кои се спуштаат кон манастирот, се среќаваат урнатини, остатоци од стариот пајонски град Вила Зора, кој се споменува во 3 век пред Христа.