Саат кула

Изградена во првата половина на16 век, кулата во централното градско подрачје служела како набљудувачница за отоманските власти. Кон крајот на 18 век, во периодот на Преродбата во Велес, кулата била претворена во градски саат. Оттогаш камбанаријата на саатот е постојан потсетник за времето за граѓаните на Велес. Со својата специфична архитектура, оваа градба од камен со раскошен врв денес е неодминлив симбол на Велес, аплициран и на грбот и знамето на градот. Кулата овозможува убав поглед на централното градско подрачје. Ентериерот, кој е израз на древната игра на дрвото и каменот, ја прави оваа туристичка атракција уште поинтересна. Градскиот саат, кој им одолеал на вековите, веднаш го привлекува вниманието на љубителите на специфичната урбана архитектура.