Терзии

Имотните граѓани имале желба да се облекуваат по најнова европска мода и да носат костими од квалитетни материјали. Терзиите за својата работа најмногу користеле Сингер машини за шиење.